Noticias

REMATAMOS A ASEMBLEA XERAL NON PRESENCIAL

Como xa comunicabamos, e dentro da nosa transparencia, non queriamos que pasara o ano e non poideramos -desde a Xunta Directiva- dar a posibilidade de que os socios e socias do club souberan como está a situación no club despois do nefasto ano 2020.

Así pois, unha vez rematado o calendario participativo que propuñamos e sen votos en contra, damos por boa a memoria presentada.

Agardamos poder facer un encontro de soci@s ao longo do ano!