Cotas (2022) e vantaxes

ENTRADA POR SOCI@:

12 €.(Só os dous primeiros da unidade familiar maiores de 18 anos)

MAIORES:  (base de 4,85 mes) 14,55 € trimestral  –  55 anual (aforra 3,20 €)

MENORES (de 14 Anos) :  (base de 2,20 mes)  6,60 €. Trimestral – 24 anual (aforra 2,40 €)  

No caso de cuota anual, a primeira vez se cobrará a parte proporcional ate 31 de decembro e a partires de aí, ano natural

CUOTAS FAMILIARES: (aqueles que comparten a mesma conta):

2 socios – desconto 10% sobre as cuotas /// 3 socios – 20 % ///  4 ou mais socios – 30 %

CUOTA PARAD@S:  con máis dun ano de antigüidade, 25€, a pagar na oficina  (previo mostrado de cartilla do paro actualizada).

CUOTA  MINISTRO  DASTIS:   1€ ano    “quienes salen fuera lo que muestran es una inquietud, una amplitud de miras, una adaptabilidad a nuevos horizontes… Ir fuera enriquece, abre la mente, fortalece habilidades sociales” (Dastis dixit)

Esta cuota, é para todos aqueles membros do club que temos alo fora non  podan participar ou o fagan de xeito esporádico e queiran seguir mantendo a súa condición sendo socios.  No momento do retorno, a cuota voltará a ser a de socio numerario.

O Cuota poderá trocalo nome, no momento en que algún outro persoeiro diga outra lindeza.

ACTUALIZACION ANUAL:  O incremento da cota será automático e anual tomando como referencia o IPC do ano anterior, redondeando os céntimos de euro da cuota mensual ate o seguinte múltiplo de 5.

VENTAXES ECONOMICAS: 

En saídas , que non  esten bonificadas,  e pagando no local:

2 soci@s – desconto 10%  /// 3 soci@s – 20 % ///  4 ou mais soci@s – 30 %

A participación de non soci@s dentro deste grupo descontará un 5% c.u. .

SI XA TES UN ANO DE ANTIGüIDADE E A LICENZA DO ANO ANTERIOR POLO CLUB

EN MONTAÑA,

@s maiores de 65, licenza federativa autonómica de balde (ou diferencia co resto)

Os infantís, que dependan dun maior, socio federado no club (cun ano de antigüidade), licenza federativa autonómica de balde. (ou diferenza co resto)

Actividade privada internacional: diferenza con custe da autonómica  que non sexa subvencionada, ca internacional básica, con actividade prioritaria deportiva,  a xustificar cunha breve memoria, foto e características da actividade.

Cursos montaña (formativos, non de capacitación) 20% da matricula (EGAM – EEAM)

Competicións ou actividades de calendarios oficiais de Galicia como membros do club: inscrición e quilometraxe.

Fora de Galicia a inscrición

Expedicións ou Competicións no estranxeiro: a estudar previa presentación do proxecto, sempre que se acuda como C.M.F. 

ORI E RAIDS,  CONDICIÓNS COMÚNS: Subvenciónase o importe reducido da inscrición, sen incluír recargas por inscrición fose do prazo correspondente. Competirase representando ao Club Montaña Ferrol. En probas por equipos os nomes serán de forma “MONTAÑA FERROL + Nome do Equipo”. No caso de que os equipos teñan compoñentes que non sexan socios, subvencionarase a parte proporcional ao número de socios. Presentaranse clasificación e inscrición

XUVENÍS E INFANTÍS: Importe da inscrición en todas as probas nas que participen e a licenza no momento en que participen na primeira.

Licenza federativa gratis ao ano seguinte (mesmo tipo que a anterior ou a diferenza) para os que participen nun mínimo do número enteiro superior á metade do total de probas de Liga Galega

LIGAS NACIONAIS e PROBAS INTERNACIONAIS:

A estudar previa presentación da petición a directiva, sempre que se acuda como Club Montaña Ferrol.