Transparencia

Memoria, contas, estatísticas.

Informe presentado na asemblea xeral do 10 de febreiro de 2023.