ActividadesNoticias

PROTOCOLOS COVID PARA DEPORTES DE MONTAÑA

A Federación Galega de Montañimso, publicou os primeiros protocolos de espacialidades do noso deporte aprobados pola Secretaria Xeral de Deportes:

Lembarade sempre: Distnacia de Seguridade, mascarilla e desinfección… así durante todo o noso verán, ate que se atope a vacina.

 

TÁBOA V MARCHA_NÓRDICA_

PROTOCOLO_FISICOVID

TÁBOA IV CxM_PROTOCOLO_FISICOVID

TÁBOA III ALPINISMO_PROTOCOLO_FISICOVID

TÁBOA II ESCALADA_PROTOCOLO_FISICOVID

TÁBOA I ANDAINAS_PROTOCOLO_FISICOVID

PROTOCOLO FISICOVID-DXTGALEGO_FGM