DestacadoNatureza

AMAZONÍA, FRÁXIL TESOURO

Venres 21 de febreiro ás 20.00 h

Remitimos información  da inauguración da exposición “Amazonía. Fráxil Tesouro” do pintor Manuel de la Mata. A dita exposición poderá visitarse no Centro Torrente Ballester desde o día 21 de febreiro até o 8 de abril. Tamén incluirá unha serie de conferencias, pero de momento non temos máis información, iremos contando…