Noticias

XORNADA PRIMEIROS AUXILIOS

20150917_19101210 participantes, atenderon a unha completa exposición, preparada pola compañeira Laura.

Se trataron temas moi directamente ligados as emrxencias na montaña, mais unha práctica de RCP, cun muñeco traído para a situación.

Experiencia a repetir