Noticias

PARTICIPACION ACTIVA NO RESCATE DE UBIÑA

3005+Rescate+01Dous compañeiros do club participaron activamente no rescate, dun compañeiro de Pontevedra cunha ferida nunha perna.

Un día explendido convirteuse nun día de neboa e frío, e xunto cos rescatadores de PC de Castilla e León, tiveron que baixar o ferido durante 2 eternas, horas 300 metros, ate o collado do Ronzón, onde foi recollido polo gindastre do helicóptero.

Da gusto ter compañeiros así na montaña.!