Noticias

ASAMBLEA XERAL E CONVOCATORIA DE ELECCIONS

Celebrouse a anual Asamblea Xeral de Socios donde se presentou a memoria Anual e proxectos para o ano que ven, a memoria tivo dous votos parciais en contra.

MEMORIA ASAMBLEA XERAL 2015

As contas, as que lle deron explicación, non foron obxectadas

RESUME CONTABILIDADE 2014

Por outra banda a continuación se celebrou a Asamblea Xeral Extraordinario, coa aprobación do regulamento e calendario, para a elección dunha nova presidencia e directiva.

A Xunta Electoral quedou composta polos socios: Marcelino Ladra, Ivan Rouco, e Sol Seoane

Os prazos empezan a contar a partires do luns, que se publica o censo

CALENDARIO ELECCIONS 2015 cmf