Noticias

PRIMAVEIRA NO CAUREL

Saida inédita para nos. Recollimos unha ruta que no seu día marcaron , pero debeu ser cun cartel no principo e outro no final, e iso que daquela non había recortes.

Iremos dende o Cebreiro a Brañas da Serra, e dene ali entraremos o norte do caurel, contra o seu onte mais alto O Faro, que o pasaremos pola sua ladeira.

Como vimos que había posibilidade de enriquecer a marcha en vez de rematar en Chao da Pena, proseguimos por outra rota xa mais coñecido por nos, e cara o sur baixaremos a Formigueiros. Uns 16 kms de alta montaña! 

FICHA PARTICIPACION EN ACTIVIDADE 140510 Alto do Faro Caurel