OLLO A ESCALADA NA COSTA

SE ESTÁ A PROCEDER A  SINALIZAR TODAS AS VIAS DE COSTA QUE ESTAN AFECTADAS POLA CORROSION NOS SEGUROS.

POUCO A POCUO IRAN RENOVANDOSE, MENTRAS TANTO  PARA SABER COMO ESTA A SITUACIÓN , CLICKA AQUI