Desnivel nº383 Maio 2018

Desnivel
Published: 2018/05
Format: Papel
Neste número: Tom Randall: Unha vida de fisuras. Trasobares. Cerro Riso Patrón. Pantalóns de escalada. Os sablazos do Cervino. Apertura en Patagonia, 9a+/b de Seb Bouin. Izar o petate