Cuotas 2017 e ventaxes

CUOTAS e VENTAXES 2017

 ENTRADA POR SOCI@: 12 €. (Só os dous primeiros da unidade familiar maiores de 18 anos)

MAIORES: (base de 4,35 mes) 13.05 € trimestral – 50 anual (aforra 2 €)

MENORES (de 14 Anos) : (base de1,75 mes) 5,25 €. Trimestral – 19 anual (aforra 2 €)

No caso de cuota anual, a primeira vez se cobrará a parte proporcional ate 31 de decembro e a partires de aí, ano natural

CUOTAS FAMILIARES: (aqueles que comparte a mesma conta):

2 socios – desconto 10% sobre as cuotas /// 3 socios – 20 % /// 4 ou mais socios – 30 %

 

CUOTA PARAD@S: con máis dun ano de antigüidade, 25€, a pagar na oficiña (previo mostrado de cartilla do paro actualizada).

 

ACTUALIZACION ANUAL: O incremento da cota será automático e anual tomando como referencia o IPC do ano anterior, redondeando os céntimos de euro da cuota mensual ate o seguinte múltiplo de 5.

 

VENTAXES ECONOMICAS:

En saídas , que non esten bonificadas, e pagando no local:

2 socios – desconto 10% /// 3 socios – 20 % /// 4 ou mais socios – 30 %

A participación de non socios dentro deste grupo descontará un 5% c.u. .

 

SI XA TES UN ANO DE ANTIGÜIDADE E A LICENZA DO ANO ANTERIOR POLO CLUB

 

EN MONTAÑA,

@s maiores de 65, licenza federativa de balde

Os infantís, que dependan dun maior (cun ano de antigüidade), licenza federativa de balde

Actividade internacional: diferenza con custe da nacional, ca internacional básica, con actividade prioritaria de montaña, a xustificar cunha breve memoria, foto e características. Cursos montaña (formativos, non de capacitación) 20% da matricula (EGAM – EEAM)

Competicións ou actividades de calendarios oficiais de Galicia como membros do club: inscrición e kilometraxe.

Fora de Galicia a inscrición

Expedicións ou Competicións no estranxeiro: a estudar previa presentación do proxecto, sempre que se acuda como C.M.F.

 

EN RAID E ORI -BTT: (se xustificará según procedemento do club)

Quedar entre os 10 primeiros -> 100% da inscrición

Quedar entre o 10  e 20 -> 50% da inscrición

En competicións estatais o custe de inscrición

En competicións internacionais o 50% da inscrición

 

EN ORIENTACIÓN A PE: (se xustificará según procedemento do club)

Ós que participen nun mínimo de 5 probas: Licenza federativa de balde ano seguinte (o mesmo tipo que o ano anterior ou a diferenza)